Tisková zpráva k rozhodnutí soudu o odvolání Dozorčí komise Rady ČT

Soud dal za pravdu Radě ČT: dozorčí komisi odvolala v souladu se zákonem

Žalobu čtyř bývalých členů dozorčí komise Rady ČT dnes zamítl Městský soud v Praze. Soud ve svém odůvodnění potvrdil, že Rada ČT postupovala při odvolání dozorčí komise správně a že byly splněny zákonem stanovené požadavky pro odvolání dozorčí komise. Soud rovněž potvrdil správnost a zákonnost odvolání dozorčí komise jako celku.

Rada ČT odvolala loni v listopadu dozorčí komisi, protože byla dlouhodobě nespokojena s její prací, a zvolila si dozorčí komisi novou. Čtyři z pěti odvolaných členů dozorčí komise (Simona Holubová, Stanislava Hronová, Jiří Staněk a Jiří Stránský) se soudně domáhali zneplatnění svého odvolání a zpětného nainstalování do funkcí.

Dozorčí komise je přitom poradním orgánem Rady ČT, která má pravomoc své poradce vyměnit. Soud dnes toto potvrdil. „Soud se ztotožnil s naší argumentací založené na tvrzení, že rada nemůže být nucena užívat jako svůj poradní orgán dozorčí komisi, v níž ztratila důvěru,“ uvedla právní zástupkyně Rady ČT Anna Marie Čížkovská z advokátní kanceláře KŠD Legal.

"Městský soud má za to, že v daném případě má rada pravomoc odvolat člena dozorčí komise v zásadě z jakéhokoli důvodu," konstatovala soudkyně Jana Jurečková.

„Jsem rád, že Městský soud v Praze potvrdil, že Rada ČT postupovala v souladu se zákonem, když loni v listopadu odvolala dozorčí komisi. Bylo by absurdní, kdyby radní nemohli změnit obsazení svého poradní orgánu,“ uvedl předseda Rady ČT Pavel Matocha.V Praze 3. 11. 2021
Pavel Matocha, předseda Rady ČT