Kontakty

KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

Hvězdova 1734/2c
140 00 Prague 4

tel: +420 221 412 622
fax: +420 222 254 030
e-mail: ksd.law@ksd.cz
web: www.ksd.cz
ID DS: gbtg5kn

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze sp. zn. C 158575
IČO: 25711229
DIČ: CZ25711229 CZ25711229

KŠD ECONOMIC a.s.

Hvězdova 1734/2c
140 00 Prague 4

tel: +420 221 412 622
e-mail: info@ksd.cz
web: www.ksd.cz
ID DS: jsveu7q

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze sp. zn. B 12296
IČO: 27952266
DIČ: CZ27952266