Pracovní právo

Soutěž Právnická firma roku ohodnotila KŠD LEGAL jako Doporučovanou advokátní kancelář v oblasti Pracovního práva v letech 2012, 2013, 2014 a 2015.

Pracovněprávní problematice se v rámci KŠD LEGAL věnuje devítičlenný kompaktní tým, jehož členové mají dílčí specializaci na vybrané otázky od smluvní agendy po soudní zastupování ve sporech týkajících se například neplatnosti rozvázání pracovního poměru jak na straně zaměstnanců, tak na straně zaměstnavatelů.

V rámci rozsáhlé problematiky pracovního práva je tak KŠD LEGAL připravena poskytnout svým klientům právní podporu v širokém okruhu, zejména pak v níže uvedených oblastech:

  • Smluvní závazky
  • Ukončování pracovních poměrů,
  • Zastupování klientů ve sporech o neplatném rozvázání pracovního poměru
  • Odměňování v pracovněprávních vztazích
  • Zajištění pracovních podmínek zaměstnanců v souladu s právními předpisy
  • Rovné zacházení a zákaz diskriminace
  • Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Vedoucí advokát:
Mgr. Ilona Kindlová
ksd@ksd.cz
+420 221 412 611